couple

Om färg

loggaFram till mitten av 1980-talet färgades allt garn för hand i öppna kar. Lasse Wålstedt utvecklade ”det praktiska färgsystemet” vilket fungerade som referens och nyckel för den manuella färgningen. Han använde kypfärger som med ett fåtal färgbad gav alla färgerna i färgcirkeln. Färgvariationerna åstadkoms när garnet färgades över i flera skikt. Kypfärgerna var mycket härdiga. Med Indigo i botten färgades blå och gröna färger i en sällsam lyster som aldrig har kunnat kopieras.

Idag används moderna specialfärger för ull och datastyrda färgmaskiner. I samklang med dagens hårda miljökrav har man utvecklat färger som nästan hundraprocentigt tas upp av garnet. Med en sådan färgmetod kan färgbadet återvinnas upp till tio gånger varvid färg, kemikalier och värme sparas. Femton pigment ingår i sortimentet som kan blandas till tusentals olika nyanser. Färgningen sker sedan i en tillsluten färgmaskin. Även dessa färger kan färgas över om man vill uppnå ljusbrytningseffekter.

Vårt varumärke, som skapades på trettiotalet, symboliserar fåren, familjen, Dalarna och spinnrocken. Märket borgar för en hantverksmässig kvalitet och en skonsam, småskalig produktion. Dessa tankar är fortfarande ett rättesnöre för oss när vi nu i fjärde led för traditionen vidare in i tjugohundratalet.